E-novice

Želite, da vas brezplačno preko e-pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe?

Diplomirana medicinska sestra

Podroben opis delovnega mesta: koordiniranje, organiziranje in nadziranje zaposlenih medicinskih sester, vodenje ambulantne lekarne, sodelovanje s kuharjem diete glede priprave dietne hrane,nadzor pri prehrani otrok, nadzor nad izvajanjem diet, kontroliranje brezhibnosti medicinske opreme, izdelovanje poročil, organiziranje sprejemov otrok na zdraviliško zdravljenje, odgovorna za vodenje zdravstvene evidence pacientov ter statistik, odreja delovni čas in kraj dela medicinskih sester, vodenje evidence zalog, naročanje materiala, vodi evidenco prisotnosti in odsotnosti neposredno podrejenih delavcev, po potrebi opravljanje dela medicinske sestre, izvajanje zdravstveno vzgojnega dela, odgovornost za evidentiranje vseh zdravstvenih storitev ter nadzor nad opravljenimi storitvami v skladu z navodili zdravnikov, nadzor nad izvajanjem zdravstvene oskrbe pacientov v skladu z navodili zdravnikov, nadzor pri higieni otrok in nadzor nad higieno prostorov.

Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Poskusno delo: 1 mesec

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov:

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: DELOVNO MESTO JE NA DEBELEM RTIČU V ANKARANU. KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PISNO VLOGO PO POŠTI NA NASLOV MZL DEBELI RTIČJADRANSKA CESTA 73, 6280 ANKARAN

 

Več informacij na: debeli-rtic.mzl@mzl-rks.si 

Fizioterapevt

Opis delovnega mesta:

- izvedba fizioterapevtskih storitev za otroke na zdraviliškem zdravljenju,

- delo poteka v bazenu, morju ter v gozdičku.

Trajanje zaposlitve: določen čas 

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 6 mesecev

Poskusno delo: 1 mesec

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO PO POŠTI NA NASLOV: MZL RKS DEBELI RTIČ, JADRANSKA CESTA 73, 6280 ANKARAN.

 

Več informacij na: debeli-rtic.mzl@mzl-rks.si